Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

procedura wydawania orzeczeń

Bardzo ważnym elementem pracy każdej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej jest wydawanie orzeczeń.
Poprzez orzeczenie rozumiemy dokument wagi państwowej – administracyjnej, który dla dyrektorów szkół, placówek, ośrodków itd. jest obligatoryjny.

Zespoły orzekające w Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych wydają orzeczenia:
1)      o potrzebie kształcenia specjalnego,
2)      o potrzebie nauczania indywidualnego,
3)      o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego,
4)      o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.

Dodatkowo Zespoły orzekające wydają OPINIE o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.


Zespół orzekający powoływany jest przez Dyrektora Poradni. W jego skład wchodzą:

  • dyrektor – jako przewodniczący zespołu lub upoważniona przez niego osoba,
  • psycholog, pedagog, lekarz,
  • inni specjaliści – jeśli niezbędny jest ich udział.  

Procedura wydawania orzeczeń:
1)      złożenie wniosku przez rodzica wraz z zaświadczeniem lekarskim (dokumenty do pobrania na stronie poradni > TUTAJ ),
2)      powołanie zespołu orzekającego (terminy zespołów orzekających na stronie poradni > TUTAJ )
3)      pisemne zawiadomienie wnioskodawcy o terminie posiedzenia zespołu orzekającego,
4)      wydanie orzeczenia/opinii,
5)      sporządzenie protokołu z posiedzenia zespołu orzekającego,
6)      dostarczenie orzeczenia /opinii wnioskodawcy.

Zespoły orzekające wydają orzeczenia i opinie na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka/ucznia. Jeśli zachodzi potrzeba wydania dziecku jednocześnie dwóch orzeczeń (np. o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego) rodzice muszą złożyć dwa odrębne wnioski. Wniosek powinien zawierać dane dziecka, dane rodziców/prawnych opiekunów oraz określenie przyczyny i celu, dla którego jest składany. Do wniosku dołączona powinna być dokumentacja uzasadniająca – np. wydane przez specjalistów opinie (np. opinia ze szkoły), zaświadczenia (np. lekarskie), wyniki obserwacji i badań psychopedagogicznych (np. RODK, specjalistyczne poradnie). Dodatkowo zespół orzekający ma prawo do zasięgnięcia opinii nauczycieli/wychowawców ucznia, w celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych.
Po skompletowaniu dokumentacji dyrektor poradni powołuje zespół oraz informuje pisemnie wnioskodawcę o terminie posiedzenia zespołu orzekającego, w którym ma on prawo uczestniczyć.
Orzeczenia i opinie zespoły orzekające wydają większością głosów. W sytuacji, gdy jest równa liczba głosów – rozstrzygający jest głos przewodniczącego zespołu.
Z posiedzenia zespołów orzekających sporządzane są protokoły.
W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii, zespół wydaje orzeczenie o braku potrzeby wydania orzeczenia/opinii.
Orzeczenia i opinie doręczane są wnioskodawcy w terminie do 14 dni od dnia posiedzenia zespołu, w trzech egzemplarzach. Natomiast w jednym egzemplarzu wydawane są orzeczenia i opinie odmowne.
            Od decyzji zespołu orzekającego wnioskodawca ma prawo złożenia odwołania do kuratora oświaty – w terminie do 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Rożańska 28-02-2017 19:28:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Rożańska 28-02-2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Rożańska 28-02-2017 19:31:08